پاورپوینت فصل ششم علوم نهم

پاورپوینت فصل ششم علوم نهم

پاورپوینت فصل ششم علوم نهم

 

فهرست مطالب

حرکت قاره ها

پانگه آ

بیشتر بدانیم

شواهد وگنر

فرضیه گسترش بستر اقیانوس

علت حرکات ورقه های سنگ کره

انواع ورقه های سنگ کره

آزمون جریان همرفتی

انواع حرکت ورقه های سنگ کره

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است