پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

کارگروهى، مسئولیت پذیری

و مدیریت منابع در انجام

دادن کارها ؛

بافت تخت؛

تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛

رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


خرید آنلاین